Senaste nytt:

Northvolts vd Peter Carlsson klar som huvudtalare till höstens HUB-konferens Läs mer här >>

Västerås Ångkraftverk

Om HUB2017

Konferensen arrangeras av ECC, Energy Competence Center i samarbete med bland annat ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi, Westinghouse Electric Sweden, Mälardalens högskola, Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland, Jobba i Västerås och Kokpunkten Energy arena.

Speciellt inbjudna experter och talare delar med sig av sina viktigaste insikter kring nya teknologier, kompetensförsörjning, energiforskning och energipolitik – för ett hållbart energisystem bortanför dagens frågor. Till konferensen väntas deltagare från stora delar av näringslivet, från myndigheter och akademi, samt representanter från internationella organisationer. Ambitionen är att skapa en bred plattform för möten och dialog mellan forskare, näringsliv och beslutsfattare. Talarlistan fylls på fram till konferensen. 

Konferensen hålls i nybyggda Steam hotel, Ångkraftsvägen 14, i Västerås. Årets konferensmiddag är också det officiella 100-årsfirandet för Vattenfalls gamla Ångkraftverk som under PEAB:s vingar utvecklas till en nationell energidestination, inrymmer Kokpunkten och Steam hotel, samt har långt framskridna planer på skapandet av ett Energy Action Center.

Ackreditering, monteryta och kontakt
Rasmus Palazzi, rasmus.palazzi@eccsweden.se, 076-835 98 00

Program

Redan från början när HUB-konferenserna startade 2014 var temat ”Beyond Sustainability”, en inriktning som har visat sig utgöra en motkraft till de senaste årens politiska svängningar. 2014 förutsatte ingen ändringar i USA:s politik, Brexit, vidden av oroligheterna i Mellanöstern eller flyktingströmmarna året efter. Hållbarhetsaspekterna sätter fingret på långsiktigheten och förmågan att navigera i okänd terräng samtidigt som man förbättrar världen och sin affärsverksamhet. När omvärlden förändras, digitaliseras och globaliseras ökar energibranschens betydelse. Om det är någon del som står i stormens öga för att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för demokrati och ökad rättvisa under vår livstid så är det de branscher som berörs av energiteknik. Ingenjören är och förblir en världsförbättrare. Tekniken är en accelerator där den massiva digitaliseringen just nu är med och skapar ett intelligent och smart energisystem. Långsiktig hållbarhet – bortanför floskler och trender, och i linje med FN:s globala hållbarhetsmål – berör klimat, affärsmodeller, ledarskap, teknikutveckling och kompetensförsörjning.

Välkommen till HUB2017 den 28 november i Västerås!

Energikonferensen starar med incheckning tisdag 28 november kl. 8.30 och avslutas med Ångkraftverkets 100-årsfirande kl. 18.30. Konferenspris som inkluderar alla måltider och deltagarpass: 2 195 kr exklusive moms.

 • Peter Carlsson

  Peter Carlsson

  VD, Northvolt

  "Vi står inför en unik möjlighet att bygga upp en ny industri som bidrar till att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle, som samtidigt bidrar till att skapa utveckling, tillväxt och tusentals nya jobb"

 • Annafellander

  Anna Felländer

  Digital economist and AI-investor

  "Vi står inför en ny era av digitaliseringen när mogna teknologier korsbefruktas. På HUB2017 talar jag om hur Artificiell Intelligens balanserar utbud och efterfrågan, och skapar decentraliserade nätverk med nya typer av värdeskapande och konkurrenssituationer. Energikunder blir energileverantörer som möts utan mellanled men med krav på transparens."

 • _Y3Q_4951_02 Magnus Hall

  Magnus Hall

  Koncernchef, Vattenfall

  ”Som stort energibolag befinner vi oss mitt i klimatomställningen. Vi ska vara ledande i att erbjuda klimatsmarta lösningar och se till att vi själva och våra kunder blir fossilfria inom en generation. Det vill jag berätta mer om på HUB2017.”

 • Pernilla Winnhed

  Pernilla Winnhed

  vd, Energiföretagen

  ”De större mötesplatserna, som HUB2017, är viktiga för att vi ska hitta de samarbeten och partnerskap med andra nyfikna och kunniga aktörer. Det behövs för att möta energibranschens utmaningar inom exempelvis digitalisering.”

 • Bazmi

  Bazmi Husain

  Global teknisk chef / CTO, ABB

  "Innovation is key when it comes to build a true sustainable society for the future. With technology from ABB we enable a stronger, smarter and greener grid."

 • Kirsty

  Kirsty Gogan

  Co Founder Director, Energy for Humanity

  "Just imagine, for a minute, life without electricity. About 1.3 billion people don’t need to imagine. That’s what life is like for them every day. We co-founded Energy for Humanity to focus on two of the great challenges we face in this century: how to dramatically cut carbon emissions to avoid catastrophic climate change within urgent timescales, whilst enabling all people to achieve modern living standards. Both of these challenges have one thing in common: the energy we use to power the world."

 • Maher_Chebbo_GE

  Maher Chebbo

  Global Försäljningschef - Power Digital Solutions, General Electric

  "The ongoing digitalization of the energy sector is both a driver and an enabler for the ongoing energy transformation in Europe towards improved sustainability and cost effectiveness. GE as a global digital industrial company is supporting its customers to capture the full value of digitized energy infrastructure."

 • Maria Suner Fleming

  Maria Sunér Fleming

  Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svenskt Näringsliv

  "Innovation, entreprenörskap och ett framgångsrikt näringsliv är helt avgörande för att FNs hållbarhetsmål ska kunna nås. Det gäller både globalt och i Sverige. På HUB 2017 vill jag lyfta och diskutera hur näringslivets viktiga bidra till hållbarhet kan förstärkas ytterligare."

 • David_Walker

  David Walker

  Affärsutvecklingschef, DNVGL

  //citat kommer snart//

 • Pressbild, Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma. Foto: OSKAR LÜRÉN

  Erik Brandsma

  Generaldirektör, Energimyndigheten

  ”HUB2017 är en viktig arena för den fortsatta dialogen som krävs för att vi ska nå ett hållbart energisystem. Jag ser fram mot nya möjligheter för näringsliv och offentlig sektor att tillsammans driva utvecklingen ännu snabbare.”

 • Peab styrelse 2016

  Mats Paulsson

  Grundare PEAB

  "För oss på PEAB är årets HUB-konferens en viktig angelägenhet då vi firar Ångkraftverkets 100 år. På den historiken bygger vi nu en arena som kan påverka unga och energibranschen under lång tid framöver."

 • Sam1

  Sam Manaberi

  Social entrepenör och medgrundare, Trine

  En av fem människor på planeten lever idag utan tillgång till elektricitet. Via vår investeringsplattform är vi nu på väg att förse miljontals människor med elektricitet genom att göra det möjligt för privatpersoner att investera i solenergi. Samtidigt bidrar investeringarna till minskade klimatutsläpp och förser lokala solenergibolag med lån för att kunna skala upp sin verksamhet.

 • 26564-005 Thore Sekkenes

  Thore Sekkenes

  Vd, Bombardier Transportation Sweden

  "Elburna trasporter baserade på fossilfri elproduktion är den enda hållbara vägen framåt för ett ökat globalt resande. Tillsammans med alla vänner i energibranschen vill vi diskutera behovet av smarta elektronik- och elektrosystem i hela kedjan från generering till användande.”

 • Abb personal 2013-08-27.
Foto : Jonas Bilberg

  Johan Söderström

  vd, ABB Sverige

  "FN:s hållbarhetsmål visar en tydlig väg för att gemensamt skapa en hållbar värld för alla. Vi ser att digitaliseringen ger stora möjligheter att fortsätta utveckla nya tekniska lösningar som bidrar till den energirevolution som pågår idag. HUB2017 samlar till ett viktigt samtal kring hållbarhet."

 • Mats Johannesson

  Mats Johannesson

  VD, MTR Express

  "MTR Express ska bli världens bästa tågbolag. Vi ska få fler resenärer att välja tåg och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle."

 • Westinghouse 15-070, Aziz Dag
Acting Vice President, Product Management at Westinghouse Electric Company, Västerås

  Aziz Dag

  VD, Westinghouse Electric Sweden

  "Om framtiden är elektrisk måste vi kunna producera tillräckligt med fossilfri energi. Att samlas kring dessa frågor är avgörande för att vi ska kunna föra Sverige och världen vidare. HUB2017 har etablerats som en av de arenor som leder oss vidare i dessa diskussioner och jag hoppas att DU kommer."

 • magnus-hemmingsson-02

  Magnus Hemmingsson

  vd, Mälarenergi

  "HUB2017 är en mö­tes­plats som leder till utvecklande diskussioner och samverkan med andra aktörer, det är viktigt för oss som in­fra­ser­vice­bo­lag. Vi i ener­gi­bran­schen be­hö­ver till­sam­mans möta ut­ma­ning­ar och våga tes­ta nya kon­kre­ta lös­ning­ar för fram­ti­dens sam­häl­le."

 • w1806

  Jan Wifstrand

  Moderator

  "Aldrig har energifrågorna engagerat mera än nu. Extra roligt då att vara med som moderator på ett av branschens viktigaste arrangemang, i en verkligt energifylld stad dessutom."